The Business & IT Exams Association is een associatie met als doel examens aan te bieden met goede kwaliteit, geborgd door samenwerkende partners (de associatie van partners), waarbij partners merendeel aanbieders zijn van cursussen die voorbereiden op examens en waarbij samen gekeken wordt hoe cursusinhoud en literatuur af te stemmen op behoeften van werkgevers die opleidingen zoeken voor hun medewerkers, alsmede af te stemmen op individuen die zoeken naar kennisverrijking om competenties te verbeteren of te verkrijgen.

  • Ons standpunt is dat kennis over methoden, raamwerken, standaarden en technieken welke door organisaties kunnen worden gebruikt voor bedrijfsvoering, openbaar moet zijn en niet specifiek eigendom is van één partij! Deze kennis moet voor iedereen toetsbaar zijn.
  • Een ander standpunt is dat toetsingskosten passend moeten zijn en dat bij een falende toetsing een kandidaat voordeliger een herkansing kan afleggen.
  • Een volgend standpunt is dat feedback van examenkandidaten snel moet worden verwerkt en indien nodig op examens, aanbevolen literatuur en andere zaken, wordt doorgevoerd.
  • Een laatste standpunt is dat men moet kunnen instromen op het examenniveau dat past bij het (werk)ervaringsniveau.
    • Men kan op elk examenniveau van een studierichting instromen mits het ervaringsniveau en voorkennis niveau toereikend is.
    • Concreet; een foundation level examencertificaat van een studierichting is niet verplicht om een Professional of Master level examen te mogen afleggen want randvoorwaarden /instroomeisen voor het Professional level of Master level, kunnen anders worden ingevuld en getoetst.

Er is een accreditatie om als aanbieders opleiding voor onze examens te kunnen aanbieden omdat;

  • wij willen toetsen of de aanbieder competenties heeft om didactisch verantwoord de lesstof die in examenspecificaties wordt aangegeven, te behandelen.
  • wij de aanbieder een mogelijkheid willen bieden in de lijst van aanbevolen/erkende aanbieders te worden opgenomen. Deze lijst met erkende aanbieders staat op de BITEXA website.

Via een aanbieder opleiding volgen is echter niet een verplichting, ook met zelfstudie kan iemand zich voorbereiden op een examen.