Inschrijven voor een (her)examen
Inschrijven voor een (her)examen doet u door via de website van BITEXA een examen te selecteren en aan te kopen. Voor het doen van een herexamen geldt geen wachttijd, dus u kunt snel weer herexamen doen mocht u onverhoopt gezakt zijn. 
Als u gezakt bent krijgt een percentage-overzicht van de score per vraag-categorie zodat u een indicatie heeft waar kennisverbetering van toepassing is. U kunt wel een inzage aanvragen van de examenvragen die fout zijn beantwoord (zie verder). 
Als u geslaagd bent, ontvangt u uw examen certificaat als PDF, op het door uzelf opgegeven emailadres tijdens het aankopen van het examen.

2 kansen om uw examen te behalen
Uniek in examenland. Elke examen heeft een retry optie c.q. een fail safe optie. Dit wil zeggen dat u 2 pogingen krijgt toegekend om het examen te kunnen behalen. Lukt het de 1e keer niet, dan kunt u een aanvraag doen om uw antwoorden die fout zijn in te zien. Of u bereidt uzelf zonder inzage voor op een herkansing. Lukt het de 2e keer niet, dan kan een herexamen worden gekocht, ook hier is er een retry mogelijk.

Inzien van een gemaakt examen
Inzien van een gemaakt examen is mogelijk. Inzage vraagt u aan via de BITEXA website, de kosten voor inzage zijn 40 euro inclusief 21% BTW en is alleen mogelijk in Den Haag  en Amsterdam op werkdagen en gedurende werktijden van de betrokken testorganisaties. 
Inzage met uitleg door een examenvraag-producent is ook een optie. Dat kan in beginsel na 16:00 uur en duurt maximaal 1.5 uur. Kosten zijn 180 euro inclusief 21% BTW. 

Herevaluatie
Heeft u minstens een 5 gehaald en niet geslaagd, dan mag u verzoeken tot een herevaluatie van uw antwoorden. De examencommissie bekijkt dan uw antwoorden opnieuw per vraag (in plaats van controle door de software). Het kan zijn dat een fout gegeven antwoord toch wordt gewaardeerd gezien de vraagstelling wellicht vaag was (het komt wel eens voordat ondanks alle controles, een vraag ambigue is, d.w.z. anders wordt geïnterpreteerd door kandidaten dan door de vraagproducent).

Examen on-line
Tijd (timebox), aantal vragen en moeilijkheidsgraad van elke examen zijn zodanig gekozen dat uw het meerkeuze examen vanuit huis of elders kunt afleggen op een computer die is aangesloten op internet. U kunt uw boeken en andere studiematerialen raadplegen tijdens het maken van het on-line examen.

Examen paper-based
Prefereert u een examen in een papieren vorm (paper-based), dan dit worden afgelegd bij een van de aangesloten testcentra. Er kan een afspraak gemaakt worden om op locatie het examen af te leggen. Een testcentra kan een extra vergoeding vragen voor administratieve handelingen en verwerking van het paper-based examen.

Examen on-site /in-company
Organisaties die hun in-company cursus willen afsluiten met een examen op locatie kunnen een examen sessies aanvragen. Een door BITEXA aangewezen examen-surveillant organiseert dan de sessie, deelt paper-based examens uit en neemt deze examens na afsluiting weer in. Uitslag is direct bekend, en (optioneel) kan er examenvragen uitleg zijn door de surveillant. Meer weten, neem contact op met ons.

Bezwaar
Als u van oordeel bent dat u ten onrecht gezakt bent kunt u bezwaar maken.
Bezwaar maken kost 60,50 euro inclusief 21% BTW. Uitgangspunt van het bezwaar is het overzicht van de vragen waarbij uw antwoord afwijkt van de antwoordindicatie. Motiveer in het bezwaarschrift per vraag waarom u van oordeel bent dat uw antwoord correct is, dan wel waarom u anderszins bezwaar hebt tegen de betreffende vraag.
BITEXA zal in beginsel binnen 14 dagen reageren op uw bezwaar.
Als BITEXA uw bezwaar geheel of gedeeltelijk honoreert krijgt u de kosten van bezwaar (en indien van toepassing inzage) terugbetaald.
NB: het kan zijn dat uw bezwaar gedeeltelijk gehonoreerd wordt maar dat dit niet leidt tot de conclusie dat u alsnog geslaagd bent.

Annulering
Toegangsgegevens om een examen af te leggen zijn 18 maanden geldig. Het annuleren van een gekocht examen kan binnen 14 werkdagen na de aankoop kosteloos. Daarna is een gekocht examen niet meer terugbetaalbaar.
Overzetten op naam
Overzetten van een gekocht examen op naam van een andere kandidaat zodat deze examen kan afleggen, kost 35 euro excl. 21% BTW, het recht van annuleren vervalt hierdoor.