Private examens zijn voorbeeldexamens die worden aangeboden door onze partners c.q. geaccrediteerde opleiders in het kader van hun cursussen die worden gegeven om deelnemers te certificeren door het afleggen van BITEXA examens.