Producen die uit een proces komen moeten van de juiste kwaliteit zijn en voldoen aan functionele eisen en kwaliteitsverwachtingen die de gebruikers van het product hebben. Processen waarbinnen en waardoor een product wordt gemaakt, moet zelf ook aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, immers de beste grondstoffen gebruiken bij een proces waarbij men niet weet wat te doen, geeft doorgaans geen goed product als resultaat.

Informatie is tegenwoordig veelal een product dat men kan verhandelen. Bij het zoeken naar de echte waarheid is kwaliteit van de informatie van belang. De master data in een organisatie moet bijdragen aan één echte waarheid en de kwaliteit van data integer en consistent zijn.

De rol van Quality Manager of Quality Consultant houd zich ook bezig met Quality Governance en het uitdragen van een kwaliteitsbewustzijn bij de medewerkers en stakeholders van de organisatie. Bijvoorbeeld het principe van Lean Thinking tussen de oren krijgen van medewerkers in productieprocessen, waarbij we “waist reduction” nastreven, dat wil zeggen onnodige taken en handelingen in processen en procesinterfaces proberen te reduceren.

De BITEXA short master track Certified Quality Management Professional; in deze certificering staat het beschrijven en onderhouden van de kwaliteit van producten, processen en data centraal. Deze rol zorgt dat er een Quality Management System (QMS) wordt opgezet binnen de organisatie waarin de visie van de organisatie op kwaliteit wordt beschreven en taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot kwaliteit zijn benoemd. Deze rol is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van producten (waaronder informatie als product) en processen binnen een organisatie.