In deze certificering staat organisatieontwikkeling centraal. Dit is het domein van de Enterprise Business Analyst die analyse uitvoert van het bedrijf op strategisch en tactisch niveau.

We bekijken het vormgeven aan en het richten (strategisch) en inrichten (tactisch) van de organisatie. De strategische business analist c.q. organisatie consultant kijkt naar Business Improvement & Process Improvement en pas een agile werkwijze toe indien nodig. Daarbij worden visie, missie en ambitie van de business vertaald naar een juiste organisatie architectuur en IT architectuur en wordt gebruik maakt van analysetechnieken zoals sterkte zwakte analyse, value chain analyse, marktanalyse, concurrentieanalyse etc.

Deze business analyse rol kan leiden tot een CIO positie. 

Deze analist bekijkt ;

  • De externe omgeving van een organisatie.
  • De interfaces van de organisatie.
  • De markt waarop de organisatie zich richt.
  • De value chain van de organisatie.
  • Onderzoek naar de meerwaarde die de veranderende ambities in de organisatie kan opleveren.
  • Kansen en bedreigingen voor de organisatie.
  • Beleid en strategie van de organisatie.
  • Governance en standaarden.

De BITEXA track Certified Information Manager & Organisation Developer focust op bedrijfskundige aspecten gerelateerd aan business & IT, en leert de deelnemer technieken om de organisatie te richten en in te richten qua business processen en IT. Onderdelen uit de track worden ook gebruikt voor certificering voor andere managers rollen zoals Database Manager, Data Manager en Business Process Manager.