Onze examenvragenproducenten, examencommissieleden en quality assurance (gecommiteerden, beroepencommissie) zijn al sinds 1990 betrokken bij het produceren van examens met hoge kwaliteit. Niet alleen de weet feitjes maar een gebalanceerd examen waarbij Dublin factoren worden meegenomen en focus ligt op de cognitieve leerdoelen volgen Bloom.

Bloom’s (Revised) Taxonomy of Cognitive Processes (Anderson et al 2001).

6.  Synthesis  / Creation: the ability, by linking facts together, to creatively achieve a new understanding.
5.  Evaluation: the ability to make judgements using criteria and standards.
4.  Analysis: the ability to determine and understand internal relationships
3.  Application: the ability or apply what is learned to a new situation.
2.  Understanding: the ability to interpret information in one’s own words.
1.  Remembering: the ability to recall information accurately.

Een examencertificaat van The Business & IT Exams Association, staat  garant voor een gedegen toetsing van competenties op het betreffende vakgebied. Uiteraard naar diverse niveau; van foundation niveau waarbij de basiskennis wordt aangereikt (kennis, inzicht en vaardigheid volgens Bloom) tot aan master niveau met een beoordeling van een track eindopdracht waarbij de deelnemer wordt getoetst op zijn analyse, synthese en evaluatie competenties. BITEXA examineert ICT gerelateerde opleidingen die bijdragen aan kennisverrijking op het domein van de Business Systems Life Cycle en Organization Life Cycle.

Navigeren over de website; deze website is Lean & Mean. Dat wil zeggen niet te veel pagina’s  en geen complexe zoekfunctie, maar gewoon een lange lijst op alfabet met examens waarvoor u zich direct kunt aanmelden en kunt betalen via de betaalpagina.
Na betaling ontvangt u via email de toegangscode en inloggegevens voor uw examen-account of u kunt vanuit de beschikbare examens pagina uw examen starten.  Uw examen-account bevat gegevens over uw examens, slagingsstatus, welke examenonderdelen u goed beantwoord heeft of niet, uw behaalde examencertificaten, enzovoorts.

De meeste examensoorten hebben een eigen webpagina met traject (track) beschrijving. Examen beschrijvingen vindt u bij de examens in het examenoverzicht. Elke examen heeft een specificatie die als PDF downloadable is. Klik hier voor de examens om u aan te melden voor een examen of om examenspecificaties te downloaden.

Procedures voor bezwaar, inzage, herexamen, et cetera, staan hier.

Examens op maat

Voor groepen die cursus hebben gedaan over een bepaald onderwerp met een bepaalde diepgang, kunnen ook een examen op maat worden samengesteld. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen.

Examen met open vragen

De meeste examens zijn multiple choice en direct na afsluiten van het examen weet u de uitslag.  Er zijn echter ook enige “open vragen” examens waarbij er open vragen zijn. Dit geeft weer voordelen met betrekking het kunnen onderbouwen van antwoorden.  Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen.

Examens op locatie

Voor aanbieders van cursussen die voorbereiden voor een BITEXA examen is er de mogelijkheid om voor hun cursisten, op locatie de examens af te nemen. Veelal als  groepsactiviteit zodat daarna wellicht een examen besproken kan worden.

Heeft u andere vragen, neem dan gerust (contact) met ons op.