Binnen het gegevensperspectief kennen we de indeling; data, gegevens en informatie. Data zijn de ruw bouwstenen, gegevens weergeven een samenhang van data en informatie is interpretatie van de gegevens.

On dit gegevens perspectief te kunnen beheersen (manager) zijn er een aantal deelgebieden gedefinieerd door DAMA.org. Deze DM-BoK (data management- body-of-knowledge) deelgebieden waren er al langer, maar nu zijn ze samengevoegd en tot een standaard verheven.
De focus ligt dan op managen van data in brede zin, zoals definiëren van procedures voor beheer, voor kwaliteitsborging, voor Governance, Compliance, Security, etc.
De Chief Data Officer (CDO) of Data Manager is degene die, net als de CIO, dit speelveld overziet en de verantwoording voor het beheer en gebruik hiervoor neemt.

Vanuit het gebruik en wensen van de stakeholders is databaseontwerp van belang. De database moet business objecten die van belang zijn van de organisatie kunnen verwerken en on-line transactie kunnen ondersteunen, we hebben het over (OLTP). Ook zijn Data Warehouses van belang, dan hebben we het over databases voor On-Line Analytical Processing (OLAP) of als hulpmiddel voor Business Intelligence.
De database manager ((DBA) is degene die het dicht bij definitie en ontwerp en gebruik van dit soort databases staat.

De BITEXA track Certified Data Manager; in deze certificering staat het vormgeven aan en, het richten en inrichten van de gegevensvoorziening centraal. Daarbij wordt de informatiebehoefte vertaald in een flexibel datamodel om gegevens te bewaren, te benaderen en te vertalen naar zinvolle informatie voor de business. Deze rol bekijkt hoe efficiënt en effectief de belangrijkste data van een organisatie kan worden geëxploiteerd en onderhouden en welke procedures en rollen verantwoording hebben met betrekking tot data management.

De BITEXA track Certified Database Manager; in deze certificering staat ontwerpen en beheren van database centraal. Vanuit de business behoefte wordt gekeken welke business objecten te definiëren en te managen. Daarnaast hoe transacties te managen qua integriteit en consistentie en hoe databases te optimaliseren qua rapportage of qua verwerking van transacties. Deze rol heeft verder kennis van Multi-Dimensionale Database Systems en Data Warehouses, qua design, onderhoudt en architecturen.