In deze certificering staat Business Process Management (BPM) binnen een bepaalde omgeving centraal. De rol van de Business Process Manager is verantwoordelijk voor het systematisch evalueren en aanpassen van bedrijfsprocessen met gebruik van IT om zo verbeterde processen te verkrijgen.  De rol streeft naar continue verbetering,  zichtbaarheid  en meetbaarheid van procesresultaten. Dit kan intern gericht zijn binnen de organisatie maar ook ketenbreed als met partners wordt samengewerkt.

De BPMN Professional is een soort ontwikkelaar en verantwoordelijk voor (her)ontwerpen van een governance model op basis van de organisatiebehoefte.  Hij verzamelt requirements van stakeholders, deelt de requirements in op RACI , beoordeelt de onderlinge afhankelijkheden, onderzoekt hoe industriestandaarden en best practices kunnen worden toegepast bij procesontwerp  en begeleidt de verandering die optreedt als processen worden geïmplementeerd of worden veranderd.
Deze rol bewaakt ook business process performance en of business regels van de organisatie worden nageleefd. weet hoe hij processen kan modelleren en workflows inzichtelijk te maken. Business processen zijn vaak ketens van samenhangende processen in de organisatie die een Customer- Journey definieren c.q. een “van klant- tot klant ” traject specificeren. De BPD gebruikt hierbij procesmodelleringstechnieken en ontwerptalen zoals BPMN. Deze professional kan omgaan met tools zoals simulatoren om bottlenecks in een procesflow te signaleren/visualiseren met als doel meer efficiënte en/of effectieve business processen te verkrijgen.

De BITEXA track Certified Business Process Manager leert de deelnemer technieken en methoden om business processen te managen en te verbeteren. De track maakt gebruik van de generiek professional module en mastermodule uit de track Certified Information Manager & Business Consultant waarbij de focus dan ligt op de business processen en ondersteunende processen in organisaties.

De BITEXA track Certified Business Analyst & Modeling Professional kan ook worden gekozen, De professional focust ligt op processen en ketens van samenwerkende processen (business processen). Deze analist onderzoekt hoe nieuwe werkwijze kunnen worden opgezet en processen kunnen worden gedefinieerd en bekijkt met name de interactie tussen processen en actoren en de procesflow. Zijn focus ligt minder op de informatievoorziening en meer op de werking van de business en benodigde informatie maar hij/zij heeft diverse modelleringstechnieken in een rugzakje om te kunnen toepassen in verschillende situaties. Procesverbetering is een doel van deze analist.

De eindtoetsing mastermodule betreft de track Certified Business Analyst & Information Analyst.