Er zijn masterniveau examens (eindopdrachten voor een traject certificaat) en masterclass examens:

  • Een masterniveau examen het beoordelen van een werkstuk dat is gemaakt volgens een praktijkexamenopdracht specificatie. Het niveau van de opdracht bepaalt de kandidaat zelf, maar de toetsing c.q. beoordeling is op minimaal op HBO afstudeerniveau.
  • Masterclasses staan los en zijn niet gerelateerd aan een certificeringstraject. Een masterclass examen is veelal een valideren van een reeds beoordeeld werkstuk dat is gemaakt volgens een masterclass -praktijkexamenopdracht specificatie. Het niveau van deze opdracht bepaalt de kandidaat zelf, maar de toetsing c.q. beoordeling is op op Post-HBO / HBO-master niveau.

Masterclass examens zijn er in twee varianten:

  1. een simpele werkstuk beoordeling zonder verdediging.
    De waarde van het Masterclass Certificaat met sec een werkstuk (10 ECTS) beoordeling met eventueel een presentatie (2 ECTS).
  2. een werkstuk beoordeling plus mondelinge (online) verdediging .
    De waarde van het Masterclass Certificaat met mondelinge verdediging (4 ECTS), presentatie (2 ECTS) en werkstuk (10 ECTS). Dit masterclass Certificaat kan eventueel gebruikt worden voor invulling van een masterexamen van een certificeringstrack die aansluit bij het masterclassonderwerp en kan zo bijdragen aan het behalen van een certificeringstrack diploma.

De presentatie en opname van de verdediging worden gearchiveerd door BITEXA voor eventuele verificatie en/of bezwaar. Het werkstuk kan worden gearchiveerd als dit niet in strijd is met privacy en geheimhouding.