Er zijn masterniveau examens en masterclass examens:

  • Een masterniveau examen het beoordelen van een werkstuk dat is gemaakt volgens een praktijkexamenopdracht specificatie. Het niveau van de opdracht bepaalt de kandidaat zelf, maar de toetsing c.q. beoordeling is op minimaal op HBO afstudeerniveau.
  • Masterclasses zijn niet gerelateerd aan certificeringstrack. Een masterclass examen het beoordelen van een werkstuk dat is gemaakt volgens een master-praktijkexamenopdracht specificatie. Het niveau van deze opdracht bepaalt de kandidaat zelf, maar de toetsing c.q. beoordeling is op minimaal op Post-HBO niveau.

Masterclass examens zijn er in twee varianten:

  1. een werkstuk beoordeling.
    De waarde van het Masterclass Certificaat met sec een werkstuk (10 ECTS) beoordeling met eventueel een presentatie (2 ECTS).
  2. een werkstuk beoordeling plus aanbieder oordeel over de verdediging.
    De waarde van het Masterclass Certificaat met mondelinge verdediging (4 ECTS), presentatie (2 ECTS) en werkstuk (10 ECTS). Dit masterclass Certificaat kan eventueel gebruikt worden voor invulling van een masterexamen van een certificeringstrack die aansluit bij het masterclassonderwerp en kan zo bijdragen aan het behalen van een certificeringstrack diploma.

De presentatie en opname van de verdediging worden gearchiveerd door BITEXA voor eventuele verificatie en/of bezwaar. Het werkstuk kan worden gearchiveerd als dit niet in strijd is met privacy en geheimhouding.