Instromen op een certificeringstrack kan;

1) Door te starten met een foundation module en het examen te behalen.
2) Niet door te starten met een foundation module, maar door invulling van één of meer certificaten behaald via examen(s) uit andere opleidingen.

Het invullen gebeurt op basis van vergelijken van cursusinhoud. Dit betekent dat bijvoorbeeld een PRINCE2 foundation examencertificaat, niet Business Analyse & Informatie Analyse foundation examen kan invullen. Voor een invulling worden de examenspecificaties vergeleken met de specificaties van de cursus waarvan jij het examencertificaat wilt gebruiken ter invulling. Bij voldoende overlap, kan invulling verleend worden door de examencommissie.

Meer diploma’s behalen voor een rol? Dat kan omdat bepaalde certificaten invulling geven aan modulen van andere tracks. Bijvoorbeeld voor Business Analyse en informatieanalyse zijn er diverse tracks die samenkomen op het master niveau, (klik hier voor een voorbeeld).
Sommige tracks hebben echter geen overlap (gemeenschappelijk modulen/theorie ) maar zijn een bepaalde IT of business specialisatie in de markt.

De 3 modulen van een track zijn 30 studiepunten waard en kunnen worden gebruikt bij instromen aan het HBO om invulling te geven aan bepaalde HBO curriculum vakken.

Er zijn agile varianten van examens, de kandidaat kan zelf aangeven of hij een traditionele examen wilt of een agile variant van dat examen.