Hieronder de samenhang en instroom voor de certificeringstrack tot;

  • Certified Information Manager & Business Consultant (CIO)
  • Certified Business Information Manager (Deployment & Services)
  • Certified Business Process Manager
  • Certified Data Manager (Chief Data Officer, CDO)
  • Certified Database Manager (Data WareHousing & BI)
  • Certified Data Scientist