Hogescholen willen minstens dat je een propedeuse opdracht uitvoert bij de betreffende HBO als je instroomt, zo een opdracht betreft veelal 12 studiepunten.

Bij The Business & IT Exams Association kan je een Propedeuse Certificaat verkrijgen. Dit certificaat vertegenwoordigt 48 studiepunten (ECTS) en kan gebruikt worden bij instroom op een informatica/informatiekunde gerelateerde HBO opleiding aan een Hogeschool, zodat je samen met de propedeuse opdracht van de HBO, een 60 studiepunten het. Genoeg voor het 1e jaar HBO.

Hieronder mogelijke examens die elk 4 studiepunten opleveren. Je kunt deze examens ook invullen met examencertificaten die jij al behaald hebt. Voor elke toegekende invulling wordt 25,50 incl. BTW berekend, en minstens 2 examens van de 12 examens moeten bij BITEXA zijn afgelegd.

Verplichte modulen (7)

ISYSF Informatiesystemen foundation
IMAF IT Management foundation
RDBSQL Relationale database & SQL foundation
BAIAF Business analyse & informatieanalyse Foundation
BIMF Functioneel Beheer foundation
BPMNF Business Process Management & BPMN foundation
APMF  Agile Project Management

Keuzemodulen (kies er 5)

UMLF Object orientatie en UML foundation
SYSMLF Object orientatie en SysML foundation
ISECF Information Security foundation
ITF Informatietechnologie foundation
DAMAF Data Management Foundation
ATTMF Agile testen & testmanagement foundation
AIF Artificial Intelligence foundation
BIF Business Intelligence foundation
PCF Professionele communicatie foundation
CLOUDF CLOUD foundation
ITILF ITIL technisch beheer foundation
ASLF ASL applicatiebeheer foundation

Informatiesystemen foundation

Betreft definitie van een informatiesysteem, welke gebruikers er zijn, welke soort van informatiesystemen er zijn. Plaats van informatiesystemen in een organisatie, toepassingsgebieden, kwaliteit van het informatiesysteem en het gebruik.

Agile testen & testmanagement foundation

Betreft opdrachtgeverschap & IT Governance, in kaart brengen van proces- en product risico’s (risicoanalyse), integraal beheer van requirements en testbevindingen, testspecificaties, acceptatietesting, testen van systeemkwaliteit, datakwaliteit en proceskwaliteit, kwaliteitsmodellen, ISO 9126/25010, testaanpak, testmethoden zoals ISTQB, TMap, Smartest, Testframe, testfasering, testproducten, testsoorten, ketentesting. Ook kijken we naar competenties en testrollen binnen de testorganisatie en naar testprocess assessment en improvement. We kijken hoe we testen in agile omgevingen waar men werkt met DSDM of Scum  etc.

IT Management foundation

Betreft organisatieontwikkeling en structuren van organisaties en hoe IT daarbij kan worden ingezet. Verder kijken we naar IT-strategie en de IT-organisatie.

Information Security foundation

Betreft ISO 27002,  informatie en beveiliging, dreiging en risico’s, informatiebeveiligingsbeleid aanpak en organisatie van de informatiebeveiliging. Fysieke-, organisatorisch en technische maatregelen, wet en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. 

relational databases & SQL foundation

Betreft typen van databases, uitwerking van het relationele model en structuur en werking van relationele databases. Bovendien bekijken we basiskennis SQL om de database te manipuleren (DML), te beheersen (DCL) en te definiëren (DDL).

Object oriëntatie en UML foundation

Betreft kennis over wat object oriëntatie is en hoe je object georiënteerde analyse en ontwerp uitvoert met de object georiënteerde ontwerptaal UML. Behandelt de UML diagrammen; use case diagram, activity diagram, class diagram, sequential diagram, state transition diagram, package diagram, collaboration, communication diagram, component diagram en deployment diagram. 

Object oriëntatie en SysML foundation

Betreft kennis over wat object oriëntatie is en hoe je object georiënteerde analyse en ontwerp uitvoert met de object georiënteerde ontwerptaal SysML. Behandelt de SysML diagrammen; Requirement Diagram, Block Definition Diagram, Intern Block Diagram, Parametric Diagram, Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequential Diagram, State Transition Diagram, en Package diagram. We kijken verder naar Allocation, Dependencies en Requirements Management. 

Informatietechnologie foundation

Betreft kennis over huidige technologie en innovaties. Zoals Cloud, Hardware, softwaresoorten, Social Media, etc. We bekijken IT-infrastructuren, systemen, netwerken en het gebruik en beheer van IT.

Functioneel beheer foundation

Betreft functioneel beheer gebaseerd op BISL procesraamwerk. We onderzoeken het BISL procesraamwerk, bekijken rollen en verantwoording en de raakvlakken met technisch beheer (ITIL) en applicatiebeheer (ASL). 

Agile Business analyse & informatieanalyse Foundation

Betreft kennis en inzicht verkrijgen over de methoden en technieken om (agile) business analyse uit te voeren, hoe (agile) requirements engineering uit te voeren en informatieanalyse uit te voeren. We bekijken de methoden en technieken vanuit de drie perspectieven Data, Processen en Gedrag. Ook bekijken we de invloed van een agile omgeving en welke agile technieken en methoden gebruikt kunnen worden.

Agile Project Management (volgens PRINCE2 foundation)

Betreft projectmanagement volgens PRINCE2. We bekijken het PRINCE2 procesmodel, rollen, principes en thema’s. We kijken ook naar hoe Scrum en een agile omgeving de PRINCE2 aanpak beïnvloeden zodat je PRINCE2 op maat kan maken. Daarnaast kijken we naar het opstellen van een Business Case en projectplan en hoe je een projectbegroting maakt inclusief bepalen van de terugverdientijd.  

Business Process Management & BPMN foundation

Betreft kennis en inzicht  over Business Process Management en basiskennis  over de ontwerptaal BPMN om Business Process modellen te maken. We kijken naar het proceslandschap en waarde van processen (uitgezet in een Balanced Score Card) en onderzoeken hoe process improvement kan worden uitgevoerd. Daarbij is Business Process Discovery van belang om de huidige werking en samenhang van processen in beeld te krijgen.

Data Management foundation

Betreft basiskennis over Data Management zoals gedefinieerd door de DAMA, DM-BOK standaard. Gaat global in op de 11 aandachtsgebieden; data governance, data quality, data modeling & design, data architecture, data storage & operation, data security, documents & content, data integration, reference & master data, meta data en data warehousing & BI. 

Artificial Intelligence foundation

Betreft het gebruik van Kunstmatige Intelligentie en Machine Learning. We kijken wat AI is en wat machine learning is. Verder het ontstaan van AI  en welke toepassing voor in de toekomst. Daarnaast welke ethische regels en andere guideliness voor inzet van AI kunnen gelden. Hoe mensen en machines met AI kunnen samenwerken, welke risico’s en uitdagingen er zijn bij inzet van AI.  Hoe je een AI project op een agile manier kunt opzetten en welke rollen en verantwoordelijkheden er zijn.

Business Intelligence foundation

Betreft het onderzoeken van business processen om te kijken welke Data Marts interessant zijn voor de organisatie. We bekijken de plaats van BI in de organisatie en waarom data warehouses nodig zijn. We bekijken de architecturen van data warehouses zoals gezien door Imnon, Kimball, en Linstedt. Vanuit rapportagebehoefte en performance-eisen kijken we welk data structuren het meest geschikt zijn voor in het data warehouse, zoals stermodel, snowflake-model. We onderzoeken data quality tijdens het ETL of ELT proces, kijken naar Reference Data, Master Data, Meta Data en hoe Slowly Changing Dimensions (SCD) te managen. 

Cloud foundation

Betreft kennis en inzicht over hoe de Cloud werkt, wat cloud computing inhoudt, wat SAAS, IAAS, en PAAS zijn, welke type van cloud oplossingen er zijn, welk kosten componenten er zijn bij de verschillende cloud architecturen. Wat een private en public cloud is. Hoe je de cloud kan gebruiken.

ITIL technisch beheer foundation

Betreft technisch beheer gebaseerd op ITIL procesraamwerk. We onderzoeken het ITIL procesraamwerk, bekijken rollen en verantwoording en de raakvlakken met functioneel beheer (BISL) en applicatiebeheer (ASL). 

ASL applicatiebeheer foundation

Betreft applicatiebeheer gebaseerd op ASL procesraamwerk. We onderzoeken het ASL procesraamwerk, bekijken rollen en verantwoording en de raakvlakken met functioneel beheer (BISL) en technisch beheer (ITIL).