De certificering tracks bestaan veelal uit drie modulen c.q. niveaus:

 1. Foundation
 2. Professional
 3. Master

Het masterniveau is niet verplicht. Op elke niveau kan men stoppen en zo de diepgang op het vakgebied passend maken voor de eigen ambitie.

 • Foundation niveau toetst basiskennis en focust op Bloom’s cognitieve leerdoelen; kennis, inzicht, vaardigheid en analyse vaardigheid (N.B. er is een advanced “tussen” level waarbij het examen bestaat uit combinatie van meerdere foundation examens).
 • Professional niveau toetst Bloom’s cognitieve leerdoelen; kennis, inzicht, vaardigheid, analyse, synthese en evaluatie, met focus op synthese en onderbouwing (evaluatie) van de nieuwe oplossingen c q. ontwerpen (de “To-be” situation).
 • Masterniveau toetst alle Bloom’s cognitieve leerdoelen door een assessment van een werkstuk/paper over verplichte een opdracht c.q. veranderingsonderzoek waarbij kennis en vaardigheden opgedaan op het professional niveau zijn toegepast in praktijk. De opdracht definieert de geheel kandidaat zelf (N.B. er is een masterclass niveau, vergelijkbaar met het masterniveau, ook hier wordt getoetst door opdrachtassessment over het betreffende onderwerp van de masterclass).

Voor het einddiploma dienen alle drie niveaus te zijn ingevuld met:

 • of een vrijstelling op basis van andere examencertificaten,
 • of door een examencertificaat te behalen voor het betreffende niveau.

Verder geldt:

 • een examen is losstaand te volgen, dat wil zeggen dat er geen voorafgaand niveau examencertificaat hoeft te zijn behaald,
 • een examen geeft een examencertificaat bij succesvol afleggen,
 • een examencertificaat is beperkt herbruikbaar om invulling te geven aan diploma eisen uit andere certificeringstracks,
 • een examencertificaat is onbeperkt geldig, er is geen “update” examen nodig,
 • externe certificeringen zoals ITIL, TOGAF, IIBA, PRINCE2, MCSE, BISL, IPMA, PMI, CMA, ARCHIMATE, IREB, BCS, OMG, kunnen gebruikt worden om invulling te geven aan diplomaeisen c.q. examen invulling,
 • examens op foundation en professional niveau bestaan in de regel uit meerkeuze vragen,
 • examen op het master/masterclass niveau betreft een beoordeling van een gemaakt werkstuk en een presentatie, eventueel een vragengesprek met docent.
 • studiepunten per niveau: foundation (4), professional (10), master (16). Per certificeringstrack zijn 30 studiepunten te verkrijgen.