Een certificering traject bestaat uit vier examens c.q. niveaus:

 1. Foundation
 2. Advanced
 3. Professional
 4. Master

Het masterniveau is niet verplicht. Op elke niveau kan men stoppen en zo de diepgang op het vakgebied passend maken voor de eigen ambitie.

 • Foundation niveau toetst basiskennis en focust op Bloom’s cognitieve leerdoelen; kennis, inzicht, vaardigheid.
 • Advanced niveau focust op Bloom’s cognitieve leerdoelen; kennis, inzicht, vaardigheid en analysevaardigheid
 • Professional niveau focust op Bloom’s cognitieve leerdoelen; kennis, inzicht, vaardigheid, analyse, synthese en evaluatie, met focus op synthese en onderbouwing (evaluatie) van de nieuwe oplossingen c q. ontwerpen (de “To-be” situation).
 • Masterniveau is als het professional niveau maar er is een praktijkopdracht examen zijnde de beoordeling van adviesrapport of ander referaat dat een gewenste verandering beschrijft in een organisatie.

Voor het traject certificaat dienen alle vier niveaus te zijn ingevuld met:

 • of een invulling op basis van andere behaalde examencertificaten,
 • of door een examencertificaat te behalen voor het betreffende niveau.

Verder geldt:

 • een examen is losstaand te volgen, dat wil zeggen dat er geen voorafgaand niveau examencertificaat hoeft te zijn behaald,
 • een examen geeft een examencertificaat bij succesvol afleggen,
 • een examencertificaat is beperkt herbruikbaar om invulling te geven aan traject certificaten uit andere certificeringstrajecten,
 • een examencertificaat is onbeperkt geldig, er is geen “update” examen nodig om een certificering te behouden.
 • externe certificeringen zoals ITIL, TOGAF, IIBA, PRINCE2, MCSE, BISL, IPMA, PMI, CMA, ARCHIMATE, IREB, BCS, OMG, kunnen gebruikt worden om invulling te geven aan een traject certificaat c.q. examen invulling.
 • examens op foundation, advanced en professional niveau bestaan in de regel uit meerkeuze vragen,
 • studiepunten per niveau: foundation (4), advanced (6), professional (10), master (16). Per certificeringstraject zijn maximaal 36 studiepunten te verkrijgen.