Een traject c.q. een discipline richt zich vaak op kennis en kunde van een rol. Hieronder de certificeringstrajecten en mogelijke rollen.

 • Certified Agile Solution Engineer
  (business analist -requirements engineer – product owner -scrum master- developer)
 • Certified Business Analyst & Information Analyst
  (business analist -requirement engineer)
 • Certified Business Information Manager
  (functioneel beheerder/ applicatiebeheerder / deployment manager)
 • Certified Business Solution Engineer
  (strategisch business consulent – bedrijfsadviseur – strategisch business analist – CIO)
 • Certified Business Process Manager
  (business process manager – proces manager – proces analist – proceseigenaar – BPMN professional)
 • Certified Data Manager
  ( data stewards – data team lid – data manager )
 • Certified Data Base Manager
  (database administrator – database developer – database designer – SQL programmer)
 • Certified Data Warehouse & BI Solution Engineer
  (data scientist – data warehouse designer – data analist – BI medewerker)
 • Certified Project Manager
  (project manager – projectleider – agile project manager)
 • Certified Quality Manager
  (auditor – kwaliteitsmanager – kwaliteit medewerker)
 • Certified Requirements Engineer
  (business analist -requirements engineer)
 • Certified Systems Engineer
  (developer – systems analist – systems engineer)
 • Certified Test Manager
  (tester – test manager – developer)
 • Certified UML Professional / Certified SySML Professional
  (developer – business analist – requirements engineer)

Master examencertificaat

Dit examencertificaat wordt verstrekt door het valideren en verifiëren van een door een externe partij beoordeelde werkstuk dat de kandidaat heeft gemaakt. Er wordt gekeken of het verstrekte cijfer door de beoordelaar klopt met de door de kandidaat geleverde kwaliteit van het werkstuk.

Als de kandidaat tijdens zijn onderzoek een agile werkwijze hanteert/in een agile omgeving de opdracht uitvoert op, kan hij aangeven bij de examencommissie of hij een agile variant van het certificaat/diploma wil ontvangen. De agile aanpak moet te herkennen zijn in het werkstuk dat wordt gevalideerd door de examencommissie.

Track certificaat

Succesvol afronden van een certificeringstrack c.q. waarbij alle vier de niveaus zijn ingevuld, geeft recht op het einddiploma, er zijn geen extra beoordelingen nodig.