Op het masterniveau komen de verschillende tracks bijeen. De certificeringen, zoals :

  • Certified Business Analyst & Information Analyst
  • Certified Modeling Professional
  • Certified Business Information Manager (functioneel beheerder)
  • Certified Information Manager & Organisation Developer
  • Certified Business Process Manager
  • Certified Data Manager
  • Certified Data Base Manager
  • Certified Data Warehouse & BI Professional
  • et cetera

Op masterniveau toetsen we de kandidaat door hem/haar een praktijkgerichte (examen)opdracht te laten uitvoeren op het vakgebied.
Deze opdracht resulteert in een referaat van 25 a 45 pagina’s (zonder de bijlagen), heeft een verwachte doorloop van 4 tot 6 maanden en vertegenwoordigt 16 ECTS/studiepunten. Een opdracht is veelal een door de kandidaat zelf gedefinieerd onderzoek in de directe praktijk van de kandidaat c.q. de organisatie van de werkgever of opdrachtgever.

Master examencertificaat

De master eindopdracht kan door de kandidaat worden uitgevoerd op HBO niveau, een Master niveau of zelf Post-Master niveau. De eindopdracht bereikt minimaal het niveau van een HBO Bachelor afstudeerjaar. De examencommissie valideert alleen het werkstuk in relatie tot het cijfer dat is verstrekt door de aanbieder.

Als de kandidaat tijdens zijn onderzoek een agile werkwijze hanteert/in een agile omgeving de opdracht uitvoert op, kan hij aangeven bij de examencommissie of hij een agile variant van het certificaat/diploma wil ontvangen. De agile aanpak moet te herkennen zijn in het werkstuk dat wordt gevalideerd door de examencommissie.

Track diploma

Succesvol afronden van een certificeringstrack c.q. waarbij alle drie de niveaus zijn ingevuld, geeft recht op het einddiploma, er zijn geen extra beoordelingen nodig.