Business Information Management richt zich op beheer en exploitatie, waarbij standaardaanbevelingen zoals ITIL, ASL en BISL of varianten zoals ITSM of ITAM worden omarmt. Deze management rol is divers en kan worden opgedeeld naar strategisch, tactisch en operationeel Business Information Management activiteiten. Een All Round beheerder weet hoe zich te gedragen en met welke verantwoording ten aanzien van de 3 beheersaspecten.

Er zijn 3 beheeraspecten ten met betrekking tot exploitatie, onderhoud en deployment die samen gemanaged worden;

  • technisch beheer
  • applicatie beheer
  • functioneel beheer

Het functioneel beheer van informatiesystemen is veelal het centrale focus punt van de Business Information Manager (BIM). De BIM als functioneel beheerder vertaalt business eisen voor deze systemen naar functionele requirements voor de interne of externe leverancier van die systemen. Deze rol functioneert daarmee als een intermediair tussen business en IT en is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de informatievoorziening.

De BITEXA track Certified Business Information Manager; in deze certificering  staat exploitatie en beheer van de informatie in de organisatie centraal. Deze rol bepaalt mede het beleid, de planning en het gebruik  van informatietechnologie in de organisatie. Daarbij worden methoden en technieken gebruikt om informatie en kennis  van de organisatie te managen. Deze rol is eindverantwoordelijk voor exploitatie en beheer van de informatievoorziening en IT binnen de organisatie, en is vergelijkbaar met een CIO positie.