In deze certificering staat het vertalen van klantwensen en eisen naar een oplossing centraal. De oplossing kan een IT gerelateerd product zijn zoals een informatiesysteem, of een ander product. Deze rol is verantwoordelijk voor het op een professionele wijze verkrijgen van eisen en wensen waarbij de kwaliteit van de requirements wordt beoordeeld en onderhandeld met de diverse stakeholders. Deze rol is ook verantwoordelijk voor requirements management en het specificeren en vastleggen van requirements op zodanige wijze dat stakeholders deze kunnen begrijpen en het product kunnen realiseren.
Het agile zijn van een requirements engineer uit zich in het volgen van agile principes en grondregels (Manifesto) en gebruiken van tools die behoren bij agile omgevingen.

De BITEXA track Certified Agile Requirements Engineer; gaat naast de traditionele elicitatie technieken en requirements gathering technieken ook in op technieken zoals User Story Writing & Negotiation, Vertical Slicing, Story Mapping en Road Maps om projectcontext en scope te definiëren.