Project management betekent het coördineren en beheersen van dagelijks operationele activiteiten met betrekking tot product Рof dienstontwikkeling. Zo een product of dienst kan best een reorganisatie zijn of een fusie van twee bedrijven, het is niet specifiek IT product gericht.
Omdat een agile aanpak betekent dat wordt gewerkt met zelfsturende en zelf beslissende teams moet het traditionele formele project management met directe sturing veranderen. De project manager maar ook de stuurgroep zal veel meer faciliteren managen en zich zo goed mogelijk houden aan de agile-spelregels en principes.
De transitie van traditionele project management naar agile project management is lastig binnen veel organisaties. Er is een groeipad om de verandering te bewerkstelligen. Ook hiermee moet de project manager rekening houden.

De BITEXA track Certified Project Management Professional ; in deze certificering staat de projectmanagement in brede zin centraal. De projectmanager zal kennis hebben over gangbare projectmanagement methoden en het blenden van Agile Product Delivery werkwijzen zoals; PRINCE2, PRINCE2 Agile, Scrum, Lean, Kanban. Met betrekking tot persoonlijk vaardigheden heeft de projectmanager kennis van IPMA-D theorie en /of Projectmatig werken en communiceren. Hij weet hoe zelf agile te zijn bij het operational management van zijn project en legt vooraf vast hoe binnen zijn project agile werken & monitoring met traditionele project management activiteiten wordt gecombineerd.