In deze certificering staat de alignment van business en IT centraal.  Daarbij worden wensen en eisen van de business vertaald naar IT oplossingen en wordt gebruik maakt van analysemethoden en ontwerptechnieken. Deze analist focust op Systems Improvement en Process Improvement en bekijkt de interne organisatie en de interface met externe omgeving en onderzoekt de meerwaarde die gebruik van IT kan hebben voor de organisatie en samenwerkingspartners. Zowel traditionele systeem/product ontwikkeling, agile ontwikkeling en object oriented ontwikkeling behoren tot zijn aandachtsgebied.

Binnen business analyse is er een drie deling;

  1. Enterprise BA; Analyse van het bedrijf op strategisch en tactisch niveau (speelveld van de Senior Business Analist).
  2. Programma BA; Analyse van Business en IT alignement.
  3. Project BA ; Systeem analyse, analyse van informatiebehoefte en informatievoorziening c.q. informatiesysteemontwikkeling.

De Senior Business Analyst kijkt meer naar de koers van de organisatie, missie, strategie, positie in de markt, concurrentie, ketenpartners, Critical Succes Factors, etc. Focus veelal op de extern omgeving en interfaces. De certificering voor Informatiemanager of Organisation Developer (lees: Senior Business Analyst) is hiervoor opgezet.

De andere twee Business Analyst varianten focussen meer op de interne business processen, het business proces management en hoe processen onderling af te stemmen met de informatievoorziening, zijnde de te gebruiken informatiesystemen. Hier ligt de focus op de Systems Life Cycle en Deployment om processen en eindgebruikers te ondersteunen.

De BITEXA track Certified Agile Business Analyst & Information Analyst focust type 2 en 3 business analist en leert de deelnemer naast de gebruikelijke BA technieken en methoden ook de agile varianten hiervan.