Aanbieders van cursussen die voorbereiden op onze examens kunnen geaccrediteerd worden. Voordeel van accreditatie is dat de naam van de aanbieder wordt opgenomen in de lijst van aanbieders van opleidingsproducten op de website van The Business & IT Exams Association.

Accreditatie houdt in dat BITEXA examencommissie kijkt naar de status van erkenning van de aanbieder. Status van erkenning uit zich in diverse vormen zoals;

 • NVAO geaccrediteerd.
 • Lid van NRTO.
 • CRKBO geaccrediteerd.
 • UWV samenwerkingspartner voor opleidingen.
 • Geaccrediteerd door een examen-body zoals onder andere;
  • EXIN, BCS, IREB, IIBA, OMG, APMG, Axelos, IPMA, IMA, ..

Als een aanbieder voldoet aan één van bovenstaande accreditatie vormen betekent dat deze aanbieder voldoende is doorgelicht en gewogen door een audit-organisatie, dus doen wij dit niet opnieuw!

Door BITEXA geaccrediteerde aanbieders kunnen voor elk examen een cursus aanbieden, er is geen differentiatie naar examenniveau (zoals foundation, advanced, …) of examensoort (zoals projectmanagement, functioneel beheer, financiën, linguïstisch programmeren, communicatieve vaardigheden, …)

Accreditatie procedure

Heeft u als aanbieder nog geen andere accreditatie op het betreffende onderwerp uit het vakgebied, dan kan de BITEXA accreditatieprocedure worden gevolgd. Kosten: eenmalig 100 euro ex. 21% BTW per vakgebied (of onderwerp) voor bijna alle examens op betreffende vakgebied.

 • Er wordt een samenwerkingscontract opgesteld waarbinnen wordt vastgelegd:
  • dat u aanbevolen literatuur zoals in de examenspecificaties genoemd, gebruikt bij de uitvoering van de cursus.
  • dat u de examenspecificaties volgt ter voorbereiding op een BITEXA examen.
  • dat u BITEXA examens promoot / stimuleert bij doelgroepen en examens afneemt of regelt dat examens van BITEXA worden afgenomen door uw cursisten/studenten , etc.
  • examens afnemen is niet iets exclusiefs, u bent vrij om examens bij andere exameninstellingen af te nemen.
 • De CV’s van uw trainers of ZZP-trainers worden bekeken en gevalideerd.
 • Niet nodig is;
  • een beoordeling van presentaties, u bent daar vrij in.
  • een beoordeling van andere materialen die u gebruikt, u bent daar vrij in.
  • een beoordeling van de cursusuitvoering door de docent/trainer.
  • verplicht examen afleggen voor docenten/trainers die een cursus geven.
 • Wel nodig is;
  • op verzoek aanleveren van geanonimiseerde algemene deelnemerservaringen over één of meer van uw uitgevoerde cursussen (elke serieuze aanbieder van opleidingen vraagt ook een evaluatie aan deelnemers als een cursus is afgerond in het kader van kwaliteitsverbetering).